zippr as

CRM
HR

Hva gir best resultater ved digitalisering og omstilling?

Vi tror smidig implementering, faglig sterke ressurser og solid prosjektledelse er suksessfaktorer.

Frustrasjon og ineffektivitet oppstår i bedrifter med utdaterte arbeidsverktøy eller tungrodde prosesser. De ansatte må kompensere for mangler i systemene som gjør jobben unødvendig vanskelig. Kunder og ansatte merker dette i form av forsinkelser og feil.

Zippr tar ofte utgangspunkt i kundereisen, men legger stor vekt på de ansattes behov for å gjøre jobben. På denne måten leverer vi den beste løsningen for medarbeiderne, og deres kunder.


Systemvalg

Løsningene fremstår som relativt like. Vi kan hjelpe deg se forskjellene og kartlegge dine behov.
Som uavhengig rådgiver, står vi fritt til å anbefale den løsningen som passer deg best.


Prosjektledelse

Mange CRM og ERP implementeringer feiler. En av hovedårsakene er manglende prosjekt- og endringsledelse.
Prosjektlederen bør ha fagkunnskap om prosessene som skal leveres.


Implementering

Vår kjernekompetanse ligger innen ERP og CRM.
Vi samarbeider også med andre leverandører for å sikre tilgang på løsninger og kapasitet.


Rådgivning

Løsninger og bedriftene som bruker dem er i stadig forandring.
Vi hjelper med kontinuerlig forbedring, leverandørevaluering og IT for Hire.